වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කිරීම සදහා ඔබ සතු විය යුතු මුලිකාංග

මෙම ලිපියෙන් වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කිරීමට පෙර ඔබ සතු විය යුතු මුලිකාංග හා ඒවා මිලදී ගන්න ආකාරය පිලිබදව සාකච්ජා කෙරේ.   ඔබගේ ව්‍යාපාරය සදහා හෝ පෞද්ගලික භාවිතය සදහා වෙබ් අඩවියක් …

ඔබගේ වෙබ් අඩවියටත් google reCaptcha එකක් එක් කල යුත්තේ ඇයි?

google reCAPTCHA සේවාව මගින් ඔබගේ වෙබ් අඩවිය spam සහ bot attacks වලින් ආරක්ෂා කරයි. මෙය Google සමාගම විසින් සපයන සේවාවක් වන අතර ඒ සදහා කිසිදු මුදලක් අය නොකරයි. ඕනෑම වෙබ් …